ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСУ WOLFRAMALPHA ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФАРМАКОКІНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

опубліковано 22 груд. 2016 р., 05:24 Дмитро Вiкторович Вакуленко   [ оновлено 14 січ. 2017 р., 15:37 ]

На кафедрі медичної інформатики при  вивченні предметів «Комп’ютерні технології  у фармації» для студентів 4 курсу та «Вища математика» для студентів 1 курсу запропоновано ряд практичних занять, що базуються на вивченні методів системного аналізу. Вони передбачають дослідження хімічних реакцій першого та другого порядку, процесів розчинення лікарської речовини  з таблетки та рідин в організмі людини. Метою його вивчення є оволодіння теорією математичного моделювання фармацевтичних процесів і оволодіння методами їх дослідження. На сьогоднішній час є можливість використання програмного забезпечення спеціалізованого призначення.   Найбільш доцільним  є використання ресурсу математико-орієнтованого пошукового web-сервісу – WolframAlpha.

На рис. представлено графічні залежності кількості введених лікарських препаратів від часу для моделі одноразового введення препарату в орган з використанням ресурсу WolframAlpha.

Очевидно, що використання Wolfram|Alpha при вивченні вищої математики  дозволяє майбутнім фармацевтам отримати ряд навиків з подальшим застосуванням у практичній фармації, а саме коректо формулювати прикладну задачу, перекладати цю задачу на мову математики, розв’зувати за допомогою відповідного програмного пакету  та  інтерпретувати результат її розв’язку на реальну ситуацію.Використання сучасних новітніх технологій в процесі викладання вищої математики, компютерних технологій у фармації сприяє формуванню вмінь та навичок роботи в умовах компютерного середовища, створенню, дослідженню математичних моделей різноматнітних явищ та процесів, демонстрації застосування математичних методів та їх дослідження. У статті розглянуто переваги та недоліки застосування математичної компетенції майбутніх фармацевтів та медиків. посилання на публікацію 
Comments