Програмне середовище визначення параметрів медичного страхового полісу відповідно до етіології захворюванняАвтори: проф. Марценюк В.П., доц. Климук Н.Я.Для вирішення задач страхової медицини не існує програмного забезпечення, яке б використовувалося для розрахунку перехідних ймовірностей, страхових функцій та вартості медичних послуг.

На основі проведеного аналізу програмних продуктів, було розроблене програмне середовище у вигляді бібліотеки Java-класів. Таке програмне середовище орієнтоване на визначення параметрів медичного страхового полісу.

Програмне середовище реалізоване у вигляді пакету Java-класів healthinsurance. Клас healthinsurance є нащадком класу medbioinvestigations. У склад пакету входять такі класи:

- клас HealthinsuranceApp – є основний клас додатку;

- клас HealthinsuranceAboutBox – призначений для створення діалогового інтерфейсу користувача;

- пакет HealthinsuranceView – забезпечує візуалізацію результатів досліджень: а саме клас HealthFunctions – відображає графіки розрахунку перехідних йовірностей;

клас TransitionProbabilities - відображає графіки розрахунку вартості медичних послуг залежно від стадії.Початкова сторінка проекту має вигляд:Рис.1. Головне меню програми.

Рис.2. Вікно для введення параметрів моделі.

Рис.3. Графіки залежностей перехідних ймовірностей від часу.Рис. 4. Вікно внесення параметрів вартості медичних послуг.Рис.5. Вікно з графіками вартості медичних послуг залежно від стадії.
Comments