Підручники та посібникиТитулкаАвториНазваВидання


В.П.МарценюкМедична iнформатика. Проектування та використання баз даних.

Навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв.


Тернопiль, Укрмедкнига,
1999 р.
 

Д.М. Москаль,
В.Д. Дідух,
Р. Ладика

Лабораторний практикум з фiзики

Навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв

 

Тернопiль, Укрмедкнига,
2000 р.
  

В.П.Марценюк,
Н.О. Кравець


Медична iнформатика. Методи системного аналiзу

Навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв


Тернопiль,
Укрмедкнига,
2001р.
 
 

В.П. Марценюк,
А.В. Семенець
 

Медична iнформатика. Iнструментальнi та експертнi системи

Навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiвТернопiль,
Укрмедкнига,
2001р.
 

В.П. Марценюк,
В.Д. Дідух,
Д.В. Вакуленко,
Н.О. Кравець,
О.Я. Ковальчук
А.В. Семенць


Biophysics and Medical Informatics

Навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв


Тернопiль, Укрмедкнига, 
2004 р
 
 Л.О. Вакуленко,
           Д.В. Вакуленко,
           Г.В. Прилуцька
 Лікувальний масаж


       Тернопiль,          Укрмедкнига, 
2004 р
 
 І.Р. Мисула, 
Л.О. Вакуленко, 
М.І. Швед,
Л.В. Левицька,
.Ф. Лобода, 
Д.В. Вакуленко, 
Г.В. Прилуцька
 Медична та соціальна реабілітація
посилання на посібник
         Тернопiль,             Укрмедкнига, 
2005 р
 


В.П. Марценюк,
І.Є. Булах,
Ю.Є. Лях,
І.І. Хаїмзон
Медична інформатика

Підручник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв.

Підручник створено на основі нової редакції навчальної програми дисципліни «Медична інформатика» для студентів II курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» і «Медико-профілактична справа» , яка враховує вимоги кредитно-модульної системи викладання в світлі вимог Болонського процесу.
Структура підручника передбачає можливість його застосування для навчання за дистанційною формою.

Тернопiль, Укрмедкнига, 
2008 р
 

Марценюк В.П.,
Семенць А.В.

Personal Computer Hardware And Software Fundamentals.

Навчальний посiбник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв.

Посібник в комплексі висвітлює всі аспекти базового використання персонального комп’ютера, в тому числі, і при розв’язуванні медичних задач: апаратна будова ПК, застосування операційної системи Windows та утиліт, використання можливостей комп’ютерних мереж та Internet, розробка документації за допомогою програм пакету Microsoft Office. Він є відзеркаленням практичного застосування сучасних досягнень в галузі інформаційних технологій.


Тернопiль, Укрмедкнига, 
2009 р
 
 В.П. Марценюк, 
В.Д. Дідух, 
Р.Б. Ладика, 
А.С. Сверстюк, 
І.С. Сорока, 
С.Я. Гураль
 Методичні вказівки з біофізики для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання

        Тернопiль,           Укрмедкнига, 
2008 р
  
В.П. Марценюк, 
В.Д. Дідух, 
Р.Б. Ладика, 
І.О. Баранюк, 
А.С. Сверстюк, І.С.Сорока, 
Л.В. Наумова
 Медична біофізика і медична аппаратура

Навчальний підручник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв.

У підручнику викладено фізичні основи використання медичної техніки, принципи будови та функціонування широко використовуваних апаратних засобів клінічного та лабораторного дослідження. В повному обсязі, детально, різносторонньо подано класифікацію медичної техніки та з використанням практичного досвіду описано діагностичні та лікувальні можливості медичної техніки.
      
        Тернопiль,           Укрмедкнига, 
2008 р
 
  Л.О. Вакуленко, 
           В.В. Клапчук,
          Д.В. Вакуленко,                      Г.В.Прилуцька,
          С.В.Кутаков, 
      З.П. Прилуцький,    
       Н.Ю. Лучишин 
 ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
У навчальному посібнику висвітлено медичні та соціальні аспекти здоров’я, організаційні основи реабілітації, детально описано: засоби фізичної реабілітації, їх класифікацію, показання та протипоказання до застосування; механізм позитивного впливу фізичних навантажень; методи вивчення і оцінки функціональних можливостей хворого, правила і методи дозування навантаження; процес формування рухових навичок; форми проведення процедури лікувальної фізкультури, режими рухової активності; правила підготовки і проведення процедури лікувальної фізкультури та вивчення і оцінки реакції на фізичне навантаження; організацію лікувальної фізкультури, механо- та працетерапії в реабілітаційних закладах. Велика кількість рисунків, схем, таблиць робить підручник більш доступним і зрозумілим. 
Дане видання призначене для підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації на факультетах фізичного виховання вищих навчальних закладів з навчального предмета «Основи фізичної реабілітації». Підручник буде корисним і для підготовки молодших спеціалістів медицини з предмета «Медична та соціальна реабілітація», лікарів та інструкторів з лікувальної фізкультури, лікарів реабілітаційних відділень.
  Тернопіль, 
      Укрмедкнига,
2010 р
 
Д.В. Чернецький
  Медична та біологічна фізика

Навчальний посібник для студентiв вищих медичних навчальних закладiв.
    
       Тернопiль,           Укрмедкнига, 
2012 р
 
 Л.О. Вакуленко,
 Г.В. Прилуцька, 
Д.В. Вакуленко, 
С.В.Кутаков, 
Н.Ю.Лучишин
 ОСНОВИ МАСАЖУ
У навальному посібнику висвітлені загальні анатомічні, фізіологічні основи та види масажу; класифікація прийомів масажу та техніка їх виконання; техніка та методика масажу окремих ділянок тіла, спортивного, загального масажу; вимоги до фахівців з масажу; правила призначення, побудови, проведення процедури і курсу лікування з масажу; індивідуалізація масажних впливів, економізація праці та біоенергетичний захист масажиста; поєднання масажу з іншими методами лікування. Велика кількість рисунків, таблиць та схем (розроблених і підготовлених авторами) робить посібник більш доступним і зрозумілим.

Навчальне видання призначене для підготовки фахівців з фізичної реабілітації з навчального предмета «Загальний масаж», для студентів усіх факультетів фізичного виховання з навчальних дисциплін «Основи масажу», «Спортивний масаж». Буде корисним він для післядипломної підготовки фахівців із масажу, викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів, масажистів, спеціалістів із сімейної медицини, лікарів-реабілітологів та всім, хто цікавиться масажем.
 Тернопіль, 
      Укрмедкнига,
2013 р