Наші здобутки: монографії, патенти, авторські свідоцтваПерелік виданих монографій

опубліковано 18 лист. 2014 р., 02:22 Кафедра медичної iнформатики   [ оновлено 23 груд. 2016 р., 06:13 користувачем Дмитро Вiкторович Вакуленко ]


Титулка Назва Анотація Видання
 

https://www.researchgate.net/publication/290820089_Informacijna_sistema_morfologicnogo_casovogo_spektralnogo_ta_korelacijnogo_analizu_arterialnih_oscilogram_u_fizicnij_reabilitacii

 Д. В. Вакуленко

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОРФОЛОГІЧНОГО, ЧАСОВОГО,ЧАСТОТНОГО ТА КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ АРТЕРІАЛЬНИХ ОСЦИЛОГРАМ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ

У монографії описано розроблені та обгрунтовані методи морфологічного, часового, спектрального, кореляційного аналізу артеріальних осцилограм, зареєстрованих за допомогою електронного вимірювача тиску. Запропоновано значення норми та інформаційні технології аналізу отриманих результатів. Вивчено вплив різнохарактерних (термічних, фізичних, механічних, аудіовізуальних) чинників на стан гемодинамічних процесів, у тому числі периферійного кровообігу, що дозволяє значно розширити інформаційні можливості процедури вимірювання артеріального тиску. Інформація може бути використана для ранньої діагностики захворювань серцево-судинної системи, вивчення її адаптаційної здатності до впливу фізичного навантаження та інших різнохарактерних факторів зовнішнього середовища, контролю ефективності лікування. Монографія є актуальною, буде корисною для лікарів загальної практики, педіатрів, кардіологів, ангіологів, неврологів, реабілітологів, лікарів спортивної медицини, усієї медичної спільноти.Тернопiль, Укрмедкнига, 
2015 р
 
 В.П. Мраценюк,
О.Г. Наконечний

Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень

У  монографії розроблено математичні методи системного аналізу патологічних процесів у класі рівнянь популяційної динаміки. Сформульовано алгоритм системного аналізу патологічних процесів. Запропоновано класи моделей для опису головних складових патологічних процесів.Тернопiль, Укрмедкнига, 
2009 р
 
Marzeniuk V.P., Nakonechny A.G.

System analysis methods of medical and biological processes
   
Тернопiль, Укрмедкнига, 
2003 р

Перелік отриманих патентів

опубліковано 18 лист. 2014 р., 02:06 Кафедра медичної iнформатики   [ оновлено 23 груд. 2016 р., 09:11 користувачем Дмитро Вiкторович Вакуленко ]

ДокументНазваАвторДата видачі

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 13299
Комп'ютерна програма "Прогнозування перебігу злоякісного захворювання (OncoPrognosis)"
Марценюк В.П.,
Галайчук І.Й.
07.06.2005
Патент 70461А. 
Україна МПК 7 В65В5/10. 
Пристрій для розподілу потоку виробів
Кравець Н.О., Рогатинський Р.М.
15.10.2004
Патент 70509 А. 
Україна МПК 7 В65В5/10. 
Пристрій для конвеєрного розподілу виробів
Кравець Н.О., Рогатинський Р.М.
15.10.2004

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 32268
 Комп'ютерна программа
“Інформаційна система перевірки знань в медичній освіті (ІСПЗМО)”
Семенець Андрій Володимирович, 
Марценюк Василь Петрович
 1.03.2010
 
 Комп'ютерна програма 
"Програмне середовище визначення параметрів медичного страхового полісу відповідно до етіології захворювання"
Марценюк Василь Петрович, Климук Наталія Ярославівна 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 51256
Комп'ютерна програма “Інформаційна система підтримки прийняття рішення "Вагітність”
Семенець Андрій Володимирович, 
Жиляєв Микола Миколайович,
Геряк Світлана Миколаївна
16.09.2013
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 56681
Комп'ютерна програма
"Інформаційна система підтримки галузевої освітньої мережі у вищій медичній освіті на основі середовища Moodle"
Марценюк Василь Петрович,
Семенець Андрій Володимирович, 
Сельський Петро Романович,
Чеканов Сергій Борисович,
Ковалок Володимир Юрійович.
 29.09.2014
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 31628
Комп'ютерна програма 
"Статистична обробка циклічних сигналів серця"
Сверстюк Андрій Степанович,
Лупенко Сергій Анатолійович,
Литвиненко Яросав Володимирович.
 20.01.2010
 Комп'ютерна програма
"Визначення якості оцінювання знань та практичної компетентності в інформаційній системі управління якістю підготовки фахівців-медиків"
Марценюк Василь Петрович,
Сельський Петро Романович,
Чеканов Сергій Борисович
 
 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 16836 
Комп'ютерна програма  
"Програмне середовище підтримки медичних системних досліджень (SEMSR)"
Марценюк Василь Петрович,
Вакуленко Дмитро Вікторович
 06.06.2006
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 54796 
Комп'ютерна програма
 "Програмне середовище підтримки прийняття рішень в системних епідеміологічних дослідженнях"
Марценюк Василь Петрович,
Кучвара Олександра Мирославівна
 16.05.2014
 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 57924 
Комп'ютерна програма
 "Флуориметр"
Марценюк Василь Петрович,
Сверстюк Андрій Степанович,
Чернецький Дмитро Васильович,
Федишин Назар Євгенович,
Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій Борисович

 29.12.2014
 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 57928 
Комп'ютерна програма
"Основи магнітотерапії"
 Марценюк Василь Петрович,
Сверстюк Андрій Степанович,
Чернецький Дмитро Васильович,
Федишин Назар Євгенович,
Логін Тарас Ігорович, Горкуненко Андрій Борисович
 29.12.2014
 
Пат. на корисну модель
U2014 10486, № 99425 
"Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів часового аналізу осцилограм"
Вакуленко Дмитро Вікторорвич опубл. 10.06.15, Бюл. № 11
 
Пат. на корисну модель
U2014 10489, № 98210
"Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів морфологічного аналізу осцилограм"
Вакуленко Дмитро Вікторорвич опубл. 27.04.15, Бюл. № 8

Пат. на корисну модель
U2014 10488, № 99426
"Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів спектрального аналізу осцилограм"
Вакуленко Дмитро Вікторорвич опубл. 10.06.15, Бюл. № 11
 
Пат. на корисну модель
u201507212, № 104133
"Спосіб побудови кореляційного портрету серцево-судинної системи на основі аналізу артеріальної осцилограми"
 Вакуленко Дмитро Вікторорвич, Вакуленко Людмила Олексіївна, Кра­вець Наталя Ористівна опубл. 12.01.16, Бюл. № 1
 
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 59106 
Комп’ютерна програма «Мультимедійне середовище «Зцілення та гармонія»
 Вакуленко Дмитро Вікторорвич,  Марценюк Василь Петрович опубл. 30.07.15, Бюл. № 37
 
 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 59105 
 Комп’ютерна програма «Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітації»
 Вакуленко Дмитро Вікторорвич,  Марценюк Василь Петрович опубл. 30.07.15, Бюл. № 37

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 56681 
Комп'ютерна програма
"Інформаційна система забезпечення збору статистичної інформації щодо руху контингенту студентів"
 Марценюк Василь Петрович,
Семенець Андрій Володимирович, 
Чеканов Сергій Борисович,
Ковалок Володимир Юрійович.
 29.09.2014
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
№ 61971
Комп'ютерна програма "Інформаційний модуль (плагін) підтримки прийняття рішення (ІМППР) "Вагітність" для середовища OpenEMR"
Марценюк Василь Петрович,
Семенець Андрій Володимирович,
Жиляєв Микола Миколайович
02.10.2015
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 63642 
Комп'ютерна програма
"Основи телемедицини"
Марценюк Василь Петрович,
Сверстюк Андрій Степанович,
Чернецький Дмитро Васильович,
Федишин Назар Євгенович,
Логін Тарас Ігорович, 
22.01.2016
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
№ 64339
Комп'ютерна програма "Інформаційний модуль (плагін) підтримки прийняття рішення (ІМППР) "Вагітність" для середовища OpenMRS"
Марценюк Василь Петрович,
Семенець Андрій Володимирович
03.03.2016
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
№ 68607 
Комп'ютерна програма "Інформаційна система підготовки 
та проведення тестового контролю (ІСППТК)"
Семенець Андрій Володимирович,
Чеканов Сергій Борисович,
Міськів Руслан Іванович,
Людкевич Василь Ярославович
11.11.2016

1-2 of 2