Професорсько-викладацький склад кафедри


На даний час у штаті кафедри працюють: 1 доктор наук, 4 доценти, 1 асистент, 2 лаборантиЗвідувач кафедри,  д.б.н., доц., Вакуленко Д.В.

Працює на кафедрі медичної інформатики з вересня 2002 р.

Освіта:

У 1996 році закінчив Тернопільський державний технічний  університет ім І. Пулюя за спеціальністю “Біотехнічні апарати та системи”, та отримав кваліфікацію інженер-електронік, в 2002 році закінчив Тернопільську державну медичну академію ім І. Я. Горбачевського факультет “бакалаврату та молодших спеціалістів медицини”.

Наукова діяльність:

Кандидат технічних наук з 2008 р. Тема дисертаційної роботи - „Моделі та методи оптимізації процесів реконструкції кісткової тканини” захист відбувся  у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (спеціальність 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень).


Доктор біологічних наук  з 2016 р Тема дисертації - "Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітаційні" Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. (Спеціальність 14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика).

Наукові інтереси:

    Медична інформатика, медичні інформаційні системи, математичне моделювання, системний аналіз, методи обробки та аналізу біосигналів, артеріальна осцилографія

Наукові публікації та рейтинги:
 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16445296700https://scholar.google.com.ua/citations?user=r20EczEAAAAJ&hl=ru&authuser=1&cstart=0&pagesize=20 https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Vakulenko http://www.mendeley.com/profiles/dmytro-vakulenko/  
https://www.linkedin.com/hp/?dnr=LaHnceerA_YhpLxzLFegcwech3YGJG9r9i8o&trk=nav_responsive_tab_homehttp://phdtree.org/scholar/vakulenko-dmytro-v/http://www.researcherid.com/rid/M-2241-2015http://orcid.org/0000-0001-5062-9278
к.т.н., доц. Семенець А.В.
        
        Працює на кафедрі медичної інформатики з грудня 2000 р.

Освіта:
       У 2000р. закінчив магістратуру Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя за спеціальністю 8.092501 – “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”.
        Кандидат технічних наук з 2011 р. Тема дисертаційної роботи - "Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті". Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.09 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.05.03 – "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем".
Наукові інтереси: 
Медична інформатика, медичні інформаційні системи, обробка медичних зображень, застосування хмарних технологій в медицині, проектуваня та розробка баз даних.

Наукові публікації та рейтинги:
http://scholar.google.com.ua/citations?user=tbjfCjAAAAAJ&hl=en http://www.researchgate.net/profile/Andriy_Semenets http://www.mendeley.com/profiles/andriy-semenets/ http://ua.linkedin.com/in/semenetsandriy 
http://phdtree.org/scholar/semenets-andriy-volodymyrovych/ http://www.researcherid.com/rid/D-3025-2015 http://orcid.org/0000-0002-6069-0467
Завуч кафедри – доц., к.т.н. Климук Н.Я.

Освіта:
    У 1994 році закінчила Тернопільську середню школу №21. У 2000 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматизовані системи управління» і здобула кваліфікацію інженера-економіста. 
    У вересні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Моделі процесів медичного страхування з урахуванням етіології захворювання» за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Наукові інтереси: 
Системний аналіз.

Наукові публікації та рейтинги:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=wQfAj7cAAAAJ&hl=uk https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Klimuk https://www.linkedin.com/hp/?dnr=BVGdU-XLOMSS74TdkVL7uJXLOMhaXutz7Qso
Доцент кафедри, к.т.н. Кравець Н.О.

Освіта:
     У 1988 році закінчила із золотою медаллю Теронопільську СШ No1. У 1993 році отримала диплом Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю "математика".
    У Тернопільському державному медичному університеті працює з 2000 року. Захистила дисертацію на тему "Обгрунтування параметрів транспортно-технологічних систем у фармацевтичній промисловості".

Наукові інтереси:
 
Матеметичне моделювання в медицинні.

Наукові публікації та рейтинги:
http://scholar.google.com.ua/citations?user=tbjfCjAAAAAJ&hl=en https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Kravec https://www.linkedin.com/pub/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA/89/562/39b?trk=pub-pbmap
Доцент кафедри - к.т.н., доц., Сверстюк А.С.

Працює на кафедрі медичної інформатики з листопада 2002 р.

Освіта:
У 1993 році закінчив із відзнакою Тернопільську СШ № 23.
У 1997 році, закінчив Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя та отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю „Радіоапаратобудування”.
Навчаючись у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя отримав дипломи:
1. У 1999 році диплом бакалавра з відзнакою за освітньо-професійною програмою "Електронні апарати".
2. У 2000 році диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю „Біотехнічні та медичні апарати і системи”.
3.  У 2001 році диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.05070204 – „Біотехнічні та медичні апарати і системи”.
У 2008 році в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя закінчив аспірантуру.   
    
25 березня 2010 року, під керівництвом д.т.н., професора Лупенка Сергія Анатолійовича та за сприяння д.т.н., професора Марценюка Василя Петровича, захистив кандидатську дисертацію  на тему “Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів” у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Диплом кандидата технічних наук ДК № 059827 від 26 травня 2010р.
Свою професійну діяльність Сверстюк Андрій Степанович розпочав із посади інженера по ремонту медичного обладнання, інженера з охорони праці та техніки безпеки в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського (2000-2002 роки).
З 2002 року працював на посадах асистента, доцента кафедри медичної інформатики з фізикою.
    У 2012 році Сверстюку А.С. присвоєно вчене звання доцента
.
    Є автором понад 50 наукових праць, в тому числі одного підручника, одного навчального посібника та трьох авторських свідоцтв на компютерні програми.

Наукові інтереси: 
    Моделювання та методи сумісної обробки синхронно зареєстрованих кардіосигналів серцево-судинної системи людини; оптимальне керування стадіями полімеразно-ланцюгової реакції.

Наукові публікації та рейтинги:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fWNis2wAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4kPMypTwHSJcU_aKzaSV75pT3KS0413Im18dtegYdruoDzNtPH5pB8lGfOFLRFXOgIPpaMB2bgVcdSSmyVyITWmGNGEu5V4tIollTQiuylPGR_fj7JIC_sdrM3jK6zQv3Eh_Sw https://www.researchgate.net/profile/Andriy_Sverstyuk https://www.mendeley.com/profiles/andriy-sverstyuk/ https://www.linkedin.com/profile/view?id=288375197&trk=nav_responsive_tab_profile_pic 
https://www.linkedin.com/profile/view?id=288375197&trk=nav_responsive_tab_profile_pic http://www.researcherid.com/rid/D-3025-2015 http://orcid.org/0000-0001-8644-0776
 Асистент кафедри - Кучвара О.М.

Освіта:
Навчальний заклад: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Рік закінчення : 1996
Спеціальність: інженер-механік
Кваліфікація: магістр

Наукова робота :
Тема дисертації: Інформаційне та математичне моделювання в епідеміологічних дослідженнях гострих респіраторних захворювань.
Науковий керівник професор, доктор технічних наук Марценюк В.П.

Наукові інтереси:
Математичне моделювання, системний аналіз.

Наукові публікації та рейтинги:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=-94-w4YAAAAJ&hl=uk http://www.researchgate.net/profile/Oleksandra_Kuchvara https://www.mendeley.com/profiles/oleksandra-kuchvara/ https://www.linkedin.com/hp/?dnr=zbgarcYBLpHG3wDfGTfGr9Y89peAM7dsJURu&trk=nav_responsive_tab_home 
http://phdtree.org/scholar/ http://orcid.org/0000-0002-6069-0467
Старший лаборант - Косінська М.М.
kosinska_mm@tdmu.edu.ua

У 2009 році закінчила Тернопільський державний економічний університет. 
З серпня 2009 р. працює на кафедрі медичної інформатики старшим лаборантом.

Лаборант - Глушко О.Т.

У 2015 році закінчила Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій за спеціальністю
"Міжнародна економіка".
З квітня 2015 року працює на кафедрі медичної інформатики лаборантом.