Наукова робота на кафедрі медичної інформатики


До основних наукових здобутків кафедри слід віднести:
  • розробку математичних методів системного аналізу патологічних процесів у класі рівнянь популяційної динаміки (В.П. Марценюк, Н.О. Кравець, Д.В. Вакуленко, А.С. Сверстюк, Н.Я. Климук); 
  • формулювання алгоритму системного аналізу патологічних процесів та класів моделей для опису головних складових патологічних процесів (В.П. Марценюк, Н.О. Кравець, Д.В. Вакуленко, А.С. Сверстюк); 
  • моделювання та прогнозування процесу реконструкції кісткової тканини, удосконалення діагностики та лікування захворювань, зумовлених порушенням процесів реконструкції кісткової тканини (В.П. Марценюк, Н.О. Кравець, Д.В. Вакуленко, А.С. Сверстюк); 
  • дослідження методів та засобів обробки та аналізу медичних зображень (В.П. Марценюк, А.В. Семенець, Н.О. Кравець, Н.Я. Климук); 
  • моделювання, розробка та аналіз застосування медичних інформаційних систем (В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, А.В. Семенець); 
  • моделювання, розробка та аналіз інформаційної інфраструктури галузі охорони здоров’я України (В.П. Марценюк, А.В. Семенець); 
  • розробку методів застосування сучасних інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я та медичної освіти (В.П. Марценюк, А.В. Семенець); 
  • модернізацію медичної освіти з використанням технологій віртуалізації та хмарних технологій, зокрема Google Aps for Education (В.П. Марценюк, А.В. Семенець). 
        Викладачами кафедри розроблено цілий ряд комп’ютерних програм навчально-наукового та навчально-прикладного призначення. Серед них – програма Sound Generate для дослідження гостроти слуху людини на різних частотах. Дана програма являє собою віртуальний звуковий генератор, який видає чисті тони з різною частотою та інтенсивністю.

        Іншою вагомою розробкою є програмний комплекс для обробки та імітації синхронно зареєстрованих кардіосигналів для дослідження стану серцево-судинної системи людини. Запропонований пакет комп’ютерних програм включає в себе результати математичного та імітаційного моделювання, а також метод сумісної статистичної обробки синхронно зареєстрованих кардіосигналів, і може використовуватися як складова частина спеціалізованого програмного забезпечення в системах автоматизованої комп’ютерної діагностики серця. Особлива увага в розробленому програмному комплексі була зосереджена на розробці блоку статистичного аналізу синхронно зареєстрованих кардіосигналів та блоку імітаційного моделювання кардіосигналів з урахуванням функції ритму.

        На кафедрі медичної інформатики з 1998р. було захищено 2 докторських та 7 кандидатських дисертацій, отримано 5 патентів на винаходи, 19 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми, проведено 2 всеукраїнські конференції. Регулярно проводяться наукові онлайн-семінари та відео-конференції.