Кафедра

Медичної

Інформатики

Вітаємо Вас на сайті кафедри Медичної Інформатики!

Інформатизація є одним з пріоритетних завдань в процесі реформування системи охорони здоров’я України. Особливе значення має прцес розробки та впровадження медичних інформаційних систем (МІС), які допомагають автоматизувати всі аспекти діяльності лікувальної установи. Так само активно відбувається процес впровадження сучасних інформаційних технолгій в галізь медичної освіти України.

Тому перед медичними ВНЗ стоїть завдання по забезпеченню підготовки фахівців, спроможних ефективно використовувати можливості сучасних медичних інформаційних систем, брати участь у їх розробці та супроводженні.

Кафедра Медичної Інформатики Тернопільського Національного Медичного Університету була створена однією з перших в Україні. Вже понад 15 років професорсько-викладацький склад кафедри плідно працює над вирішенням багатьох аспектів в рамках інформатизації галузі охорони здоров’я та медичної освіти України.

Професор Марценюк Василь Петрович говорить про кафедру Медичної Інформатики ТНМУ:

Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти, 1 асистент, 1 старший лаборант;

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

"Медична інформатика", "Вища математика і статистика", "Інформаційні технології у фармації", "Комп'ютерне моделювання у фармації", "Інформаційні технології у медсестринстві", "Математика коледжу і вступ до комп'ютерних наук", "Інформатизація та комунікації в громадському здоров'ї".

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (1 курс, 2 курс);

 • "стоматологія" (1 курс, 2 курс);

 • "фармація" (1 курс, 2 курс, 3 курс);

 • "сестринська справа" (1 курс, 3 курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.