ПРО ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОЇ РОБОТИ ТА КЕРУВАННЯ ПРОЕКТАМИ PODIO У МЕДИЧНОМУ ВНЗ

У роботі проаналізовано роль інформаційних технологій в задачах управління медичним ВНЗ. Показано актуальність впровадження моделі електронного документообігу в медичному ВНЗ. Продемонстровано можливості реалізації моделі електронного документообігу у вигляді хмарних сервісів. Здійснено огляд можливостей хмарного сервісу організації колективної роботи та управління проектами Podio. Запропоновано методику використання функціональних можливостей Podio для вирішення окремих задач керування медичним ВНЗ. Продемонстровано підходи до розробки і застосування Робочих Просторів та Додатків Podio для організації взаємодії співробітників та управління проектами в окремих підрозділах медичного ВНЗ. Показано приклади використання можливостей Podio в автоматизації роботи аналітичного відділу та відділу програмного та апаратного забезпечення Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського.

Читати публікацію