Вакуленко Дмитро Вікторович

Вакуленко Дмитро Вікторович

Доктор біологічних наук, професор 

завідувач кафедри медичної інформатики


Працює на кафедрі медичної інформатики з вересня 2002 р.

Освіта:

2 липня 1997 році закінчив Тернопільський державний технічний  університет ім І. Пулюя за спеціальністю “Біотехнічні апарати та системи” електро-механічного факультету, та отримав кваліфікацію інженер-електронік, 26 червня 2002 році закінчив Тернопільську державну медичну академію ім І. Я. Горбачевського факультет “бакалаврату та молодших спеціалістів медицини” і здобув кваліфікацію медичної сестри.

Трудова діяльність:

З 05.08.1997 року по  20.07.2000 інженер конструктор відділу побутової радіоапаратури  Тернопільського радіозаводу "Оріон".

З 02.09.2002 року асистент к, з 16.12.2009 року доцент кафедри медичної інформатики з фізикою, з 10.12.2014 року доцент кафедри медичної інформатики, з 15.12.2016 року завідувач кафедри медичної інформатики.

Наукова діяльність:

Кандидат технічних наук з 28.04.2009 р. Тема дисертаційної роботи - „Моделі та методи оптимізації процесів реконструкції кісткової тканини” захист відбувся  у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (спеціальність 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень). Вчене звання доцента  кафедри медичної інформатики з фізикою присвоєно  14 квітня 2011 року.

Доктор біологічних наук  з 1.06.2016 р Тема дисертації - "Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітаційні" Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. (Спеціальність 14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика).  Вчене звання професора кафедри медичної інформатики присвоєно 5 березня 2019 року.

Наукові інтереси:

Медична інформатика, медичні інформаційні системи, математичне моделювання, системний аналіз, методи обробки та аналізу біосигналів, артеріальна осцилографія. 

Проекти

Програмний комплекс (ПК) Оранта-АО втілений на основі методу Артеріальна осцилографія (Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О.), який пропонує нове застосування електронним вимірювачам тиску. Детальніше


Медична інформаційна система реабілітації Оранта-МІС - це комплексне рішення для реабілітаційних центрів (відділень), центрів Інтегративної медицини з можливістю планування, обліку, моніторингу роботи фахівців, пацієнтів. Детальніше