ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСУ WOLFRAMALPHA ДЛЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФАРМАКОКІНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

На кафедрі медичної інформатики при вивченні предметів «Комп’ютерні технології у фармації» для студентів 4 курсу та «Вища математика» для студентів 1 курсу запропоновано ряд практичних занять, що базуються на вивченні методів системного аналізу. Вони передбачають дослідження хімічних реакцій першого та другого порядку, процесів розчинення лікарської речовини з таблетки та рідин в організмі людини. Метою його вивчення є оволодіння теорією математичного моделювання фармацевтичних процесів і оволодіння методами їх дослідження. На сьогоднішній час є можливість використання програмного забезпечення спеціалізованого призначення. Найбільш доцільним є використання ресурсу математико-орієнтованого пошукового web-сервісу – WolframAlpha.

На рис. представлено графічні залежності кількості введених лікарських препаратів від часу для моделі одноразового введення препарату в орган з використанням ресурсу WolframAlpha.

Очевидно, що використання Wolfram|Alpha при вивченні вищої математики дозволяє майбутнім фармацевтам отримати ряд навиків з подальшим застосуванням у практичній фармації, а саме коректо формулювати прикладну задачу, перекладати цю задачу на мову математики, розв’зувати за допомогою відповідного програмного пакету та інтерпретувати результат її розв’язку на реальну ситуацію.

Використання сучасних новітніх технологій в процесі викладання вищої математики, компютерних технологій у фармації сприяє формуванню вмінь та навичок роботи в умовах компютерного середовища, створенню, дослідженню математичних моделей різноматнітних явищ та процесів, демонстрації застосування математичних методів та їх дослідження. У статті розглянуто переваги та недоліки застосування математичної компетенції майбутніх фармацевтів та медиків. посилання на публікацію

Читати публікацію