ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ОБРОБКИ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ MEVISLAB ПРИ ВИВЧЕННІ КУРУ "МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА"

Обробка зображень є багатоплановим завданням. Сюди включають рішення задач фільтрації шумів, геометричної корекції, характеристичної корекції, посилення локальних контрастів, різкості, відновлення зображень та ін.

Для вирішення всіх перерахованих вище завдань в останні роки активно використовуються відповідні прикладні засоби. Існує ряд програмних продуктів, що дозволяють підняти проблему обробки медичних зображень на якісно новий рівень

Одним із них є MeVisLab - гнучкий і простий в управлінні засіб для обробки зображень і візуалізації з акцентом на медицину. До його переваг відносять:

· можливість роботи з великими, шестивимірними зображеннями (Х, у, z, колір, час, параметр користувача);

· модульний принцип розробки алгоритмів;

· ефективні прийоми візуального моделювання;

· швидка і легка інтеграція в клінічних умовах завдяки стандартному інтерфейсу;

· висока продуктивність.

Крім загальних алгоритмів обробки зображень і графічного підходу до програмування, MeVisLab включає в себе передові медичні модулі візуалізації для сегментації, реєстрації, кількісних морфологічних оцінок і функціонального аналізу..

На рис представлено результати кожного кроку в конвеєрі обробки з використанням Output Inspector .

Pис. 1. Вихід фільтра Convolution

Рис.2. Вихід фільтра Morphology

Рис. 3. Вихід фільтра Arithmetic2

Впровадження сучасних програмних продуктів, зокрема MeVisLab, в навчальний процес та лікувальну практику сприяє оптимізації процесу опрацювання та представлення медичних зображень