Семенець Андрій Володимирович

Семенець Андрій Володимирович

Працює на кафедрі медичної інформатики з грудня 2000 р.

Освіта:

У 2000р. закінчив магістратуру Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя за спеціальністю 8.092501 – “Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвами”.

Кандидат технічних наук з 2011 р. Тема дисертаційної роботи - "Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті". Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.09 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.05.03 – "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем".

Наукові інтереси: 

Медична інформатика, медичні інформаційні системи, обробка медичних зображень, застосування хмарних технологій в медицині, проектуваня та розробка баз даних.