Програмне середовище аналізу біосигналів

Комп'ютерна програма "Програмне середовище аналізу біосигналів" призначена для проведення аналізу різних біосигналів (ЕКГ, артеріальна осцилограма, реограма, пульсограма) зареєстрованих синхронно та поодиноко - часовим, морфологічним, спектральним, фрактальним, оптимальним методами аналізу, проведення кореляційного та кластерного аналізу розрахованих показників. Інтерпретації отриманих показників експертною системою з вказанням контуру регулювання задіяного в процесі адаптації на момент реєстрації, відділ та ланку регуляторних механізмів, об’єкту регулювання, рівня регуляції, ступінню відхилення від норми у визначених вагових коефіцієнтах. Розроблене програмне середовище призначене, як для проведення фундаментальних досліджень так і для проведення експрес дослідження стану пацієнта. Код комп'ютерної програми може ефективно взаємодіяти з комп'ютерною програмою «Програмне середовище аналізу біосигналів».

Програма являється самостійним програмним продуктом та інтегрованим додатком до Інформаційної .

Блок-схема програмного середовища аналізу біосигналів

projects.tdmu.edu.ua/InfSysPhyReh/

projects.tdmu.edu.ua/ariada/#/login

login/password 132/132

Програмне середовище аналізу біосигналів включає такі основні можливості можливості:

1. Внесення паспортних даних про пацієнта, або пошук його в існуючій базі даних.

2. Імпорт даних:

· вибір типу дослідження (поодинокий аналіз, порівняльний аналіз, порівняльний аналіз різних типів сигналів);

· вибір виду сигналу для аналізу (ЕКГ, артеріальна осцилограма, реограма, пульсограма);

· вибір сигналів для дослідження;

· проведення розрахунків з вказанням місця та назви збережуваного файлу.

3. Проведення розрахунків показників:

· Вибір для розрахунку показників одного чи декілька генерованих раніше файлів;

· вибір методу аналізу (часовий, морфологічний, спектральний, фрактальний, оптимальний, кореляційний та кластерний методи аналізу);

· в морфологічному аналізі з 8 категорій візуальне сортування артеріальної осцилограми по 5 вагових коефіцієнтах від 1 (в межах норми) до 5 (з найбільшим відхиленням від норми);

· вибір показників для побудови та порівняння, посортованих по типам аналізу (часовий, морфологічний, спектральний, фрактальний, оптимальний, кореляційний та кластерний методи аналізу);

· групування корелят в кластерному аналізі (розподіл по кластерах) на 3 категорії (при дослідженні різних етапів експерименту) спільні кореляти у всіх експериментах (не чутливі до чинника впливу, корелят не змінив кластера в експерименті), унікальні кореляти (набуття номера кластеру, який не повторювався в інших експериментах), відображення корелятів по кластерах окремо для кожного експерименту;

· Інтерпретації отриманих показників експертною системою з вказанням контуру регулювання задіяного в процесі адаптації на момент реєстрації, відділ та ланку регуляторних механізмів, об’єкту регулювання, рівня регуляції, ступінню відхилення від норми у визначених вагових коефіцієнтах, з можливістю визначення меж вагових коефіцієнтів;

· сортування та збереження сигналів в залежності від присвоєних вагових коефіцієнтів;

· сортування сигналів з існуючої бази даних по значенню кореляції по визначених параметрах з наступних груп показників (часовий, морфологічний, спектральний, фрактальний, оптимальний, аналіз).

4. Збереження результатів дослідження.

Програму «Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітації» реалізовано в термінах мови програмування MATLAB у вигляді файл-функцій з відкритим вихідним кодом та графічного інтерфейсу користувача (MATLABR2012a).