Про оновлення "Інформаційної системи перевірки знань в медичній освіті"

Розглянуто деякі аспекти інформатизації галузі медичної освіти. Показано необхідність оновлення програмного забезпечення ІСПЗМО при внесенні змін у методику проведення семестрового іспиту. Розроблено методику оновлення ПЗ ІСПЗМО, що полягає в створенні окремої підсистеми обробки результатів оцінювання тестових робіт студентів та усної співбесіди. Наведено приклад реалізації вказаної підсистеми у складі ІСПЗМО, як веб-додатку – ІС CSE. Показано практичну методику реалізації вказаного веб-додатку на мові програмування PHP з використанням відкритого веб-фреймворку Laravel.

Читати публікацію