ЕКГ з відкритих баз данних та застосування для них методів часового та спектрального аналізу

Розроблено колективом кафедри методичні рекомендації з теми аналіз біосигналів для студентів медичного та стоматологічного факультету - предмет медична інформатика та студентів фармацевтичного факультету - предмет інформаційні технології у фармації.

В роботі передбачається знайомство з форматами збереження біосигналів. Використання для навчальних та в майбутньому для науково-дослідницьких цілей відкритої бази данних біосигналів https://physionet.org (Рис. 1), яка дає можливість студентам познайомитись з структурою біосигнала та підходами для його аналізу.

Рис. 1. Інтерфейс Physiobank ATM для вибору груп досліджень та налаштувань для завантаження біосигналів

На наступному етапі заняття передбаченно знайомство з часовим та спектральним методами аналізу електрокардіограми.

Студентам пропонується завантажити електрокардіограму з бази данних https://physionet.org та імпортувати в середовище Microsoft Excell.

Спочатку студенти будують графік електрокардіограми, проводять розрахунок RR-інтервалів, завантаженної кардіограми після чого розраховують показники часового та спектрального аналізу (Рис. 2).

Рис. 2. Вигляд листа Microsoft Excell після проведених розрахунків

На наступному єтапі студентам пропонується порівняти розраховані показники зі значеннями норми.