Застосування "Інформаційної системи фізичної реабілітації" для планування та оцінки ефективності реабілітаційних заходів

Стрімкий розвиток інформатизації медичної галузі в Україні та світі спонукав колектив кафедри розробити методичні рекомендації для студентів напрямку Здоров'я людини. На занятті з медичної інформатики пропонується студентам познайомитись з існуючими інформаційними системами для фізичних реабілітологів та застосувати отримані знання з інших дисциплін для планування та оцінки ефективності індивідуально підібраної реабілітаційної програми.

Спочатку студентам пропонується ситуаційна задача де для пацієнта з відомими клінічними та функційними даними оцінити ситуацію, визначити можливість проведення реабілітаційних заходів, період захворювання та етап реабілітації, оцінити спроможність пацієнта до участі у реабілітаційних заходах (Рис. 1).

Рис. 1. Інтерфейс Інформаційної системи фізичної реабілітації, закладка Анамнез

Майбутнім реабілітологам пропонується провести оцінку функційних можливості хворого на основі проведених раніше експериментів (або провести самостійно), провести розрахунок показників заданих функційних проб та призначити реабілітаційну програму. Під час проведення Ранкової, Лікувальної (Рис. 2) гімнастики Самостійних занять та Масажу є можливість завантажувати біосигнали та інформацію про візуалний огляд хворих в "Інформаційну систему фізичної реабілітації" для моніторингу сприйняття хворим призначеної реабілітаційної програми.

Рис. 2. Інтерфейс Інформаційної системи фізичної реабілітації, закладка Лікувальна гімнастика

Після проведенної реабілітаційної програми відбувається оцінка показників проведених функційних проб, для побудови подальшої тактики реабілітаційної програми.

Згідно режиму лікування, етапу реабілітації студентам пропонується обрати необхідні функційні проби серед: Індекс Робінсона, Адаптаційний потенціал (за Р.М. Баєвським), За показниками АТсист та ЧСС, Ортостатична проба, Індекс Кердо та інші. На рисунку 3 представлено інтерфейс проведення Ортостатичної проби та заключення Експертної системи.

Рис. 3. Інтерфейс Інформаційної системи фізичної реабілітації, закладка Ортостатична проба