Колектив

Професорсько-викладацький склад кафедри

На даний час у штаті кафедри працюють: 2 професора, 4 доцента, 2 лаборанти

Вакуленко Дмитро Вікторович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

vakulenko@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації:

Scholar
LinkedIn
researchgate
orcid

Семенець Андрій Володимирович

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент 

semteacher@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації:

Scholar
orcid
researchgate
LinkedIn

Климук Наталя Ярославівна

Посада: завуч кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

klymukn@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації:

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate

Кравець Наталя Орестівна

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

kravets@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації:

Scholar
orcid
LinkedIn
researchgate

Сверстюк Андрій Степанович

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

sverstyuk@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації:

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate

Кучвара Олександра Мирославівна

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент кафедри

kuchvara@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації:

Scholar
LinkedIn
orcid
researchgate

Лузяк Любов Григорівна

Посада: лаборант кафедри

luziak@tdmu.edu.ua