Побудова кореляційних портретів показників вимірювань біосигналів при різних паталогіях та визначення потужності корельованих показників при різних експериментах

Розроблено нову методичну вказівку з дисципліни «Медична інформатика» для студентів 2 курсу медичного факультету з розділу «Методи біостатистики. Статистичний аналіз даних.».

У методичній вказівці запропоновано студентам скласти кореляційний портрет артеріальних осцилограм, зареєстрованих у всіх групах (здорових та хворих) обстежених у стані спокою та впливу різних наступних факторів: фізичних (фізичні вправи, проба Руф’є), термічних ( суха та волога лазні, моржування), різнохарактерних мультимедійних чинників. За результатами проведеного аналізу вивчаються спільні та унікальні кореляти на різних етапах дослідження; кількість значущих корелят до та після експерименту; кількість корелят з прямою та оберненою залежністю та визначаються потужності корельованих показників (їх назва та частота появи у кількісному та % значеннях). Один з результатів зображено на рисунку.

Таким чином студенти отримують перші навики проведення наукових досліджень- кореляційного та кластерного аналізу.

Проведенні дослідження показали існування динамічних синхронних змін в організмі під час адптації до паталогічних процесів та навантажень. Показано можливість оцінки механізмів адаптації, ступінь їх синхронності та формування кореляційних портретів різних адаптаційних портретів. Вказана іновація пропонується студентам медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів в курсі медичної інформатики, інформаційних технологій у фармації та вищої математики

Посилання на обгрунтування підходу (починаючи з сторінки 77)

Читати публікацію