Навчальна робота

Навчально-методична робота

Розвиток новітніх технологій, їх впровадження в медицину і охорону здоров’я потребує від медичних працівників здійснення аналізу захворюваності, ведення медичної документації, обробки медичної та соціальної інформації з використанням стандартних процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні ресурси. Тому, поряд з вивченням медичних дисциплін майбутній лікар повинен досконало володіти комп’ютерною технікою, її програмним забезпеченням, методами системного аналізу. На кафедрі сьогодні викладаються такі дисципліни:


Медичний факультет:

  • "Медична інформатика та біостатистика" – для студентів 1 та 2 курсу (спільно з кафедрою медичної фізики, як складова частина курсу "Медична фізика з медичною інформатикою та біостатистикою");

  • "Інформаційні технології (за професійним спрямуванням)" - для студентів 2 курсу;

  • "Інформатизація та комунікації у громадському здоров'ї" - для студентів 1 курсу;


Стоматологічний факультет:

 • за спеціальністю "Стоматологія":

  • "Медична інформатика та біостатистика" – для студентів 1 курсу (спільно з кафедрою медичної фізики, як складова частина курсу "Медична фізика з медичною інформатикою та біостатистикою");

Фармацевтичний факультет:

 • "Інформаційні технології у фармації" – для студентів 1 та 2 курсів (денної та заочної форми навчання);

  • "Комп’ютерне моделювання у фармації" – для студентів 3 курсу;

  • "Вища математика і статистика" – для студентів 1 курсу.

Інститут медсестринства:

  • "Інформаційні технології у медсестринстві" – для студентів 1 курсу;

  • "Математика коледжу" - для студентів 1 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (інозеці);

  • "Медична інформатика" - для студентів 3 курсу за програмою підготовки "Bachelor Nursing" (інозеці)

В основі вивчення цих дисциплін лежить ознайомлення студентів із основами сучасних комп’ютерних технологій у галузі, тенденціями щодо їх розвитку, вивченням принципів побудови інформаційних моделей, обробки медичних зображень.

Практичні заняття з медичної інформатики за методикою їх організації є практично-орієнтованими. Вони передбачають вміння опановувати методами комп’ютерної обробки медико-біологічної інформації, складання алгоритмів вирішення медико-біологічних задач, застосування новітніх інформаційних технологій для отримання, обробки і візуалізації медико-біологічних данинх.