Програмне середовище "Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітації"

Програма "Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітації" призначена для автоматизації і стандартизації процесу призначення та уточнення фізичної реабілітації для хворих осіб в лікарняний (суворий ліжковий, розширений ліжковий, палатний, вільний) і після лікарняний (щадний, щадно-тренувалний, тренувальний, інтенсивно тренувальний) період реабілітації та для відносно здорових за аналогічними режимами, як для осіб на після лікарняному режимі реабілітації.

Програма являється самостійним програмним продуктом.

http://health.harmoniya.org/auth

Структурна схема представлена на основі мови UML (уніфікована мова моделювання) Інформаційної системи медичної (фізичної) реабілітації

Структурна схема блоку Медичної (фізичної) реабілітації представлено на рисунку 2

Рисунок 2 – Блок-схема блоку медичної (фізичної) реабілітації.

Програма "Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітації" призначена для автоматизації і стандартизації процесу призначення та уточнення фізичної реабілітації для хворих осіб в лікарняний (суворий ліжковий, розширений ліжковий, палатний, вільний) і після лікарняний (щадний, щадно-тренувалний, тренувальний, інтенсивно тренувальний) період реабілітації та для відносно здорових за аналогічними режимами, як для осіб на після лікарняному режимі реабілітації.

Програма являється самостійним програмним продуктом.

Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітації включає такі основні можливості можливості:

· Внесення паспортних даних, анамнезу,

· підбір та корегування індивідуальної програми реабілітації, в залежності від періоду реабілітації;

· вибір методу оцінки фізичного стану для хворих та здорових;

· застосування для оцінки адаптаційних можливостей організму при проведенні проб та реабілітаційних процедур записаних та розрахованих показників біосигналів (ЕКГ, артеріальна осцилограма, пульсограмма, реограмма);

· інформаційна підтримка для призначення та проведення реабілітаційних заходів та проб;

Основні етапи роботи з системою:

1. Внести паспортні данні про пацієнта, або відшукати його в існуючій базі даних;

2. Внести анамнез хвороби пацієнта (якщо є);

3. Вибрати до якої групи належить пацієнт до хворих чи здорових;

4. Визначити чи нема проти показів для реабілітації;

5. Для хворих визначити на якому режимі знаходиться пацієнт;

6. Провести оцінку фізичного стану пацієнта (для хворих та здорових) провівши вимірювання, визначивши потрібні показники на доступному обладнанні та імпортувавши біосигнали через окрему програму «Аналіз біосигналів». На основі результатів оцінити ефективність програми реабілітації та при необхідності уточнити її;

7. При призначенні процедур масажу для реабілітації скористатись додатком для призначення масажу (вибір тривалості, інтенсивності, кількості сеансів, тощо);

8. При призначенні психологічної корекції скористатись мультимедійним середовищем «Зцілення та гармонія» через окрему програму;

9. При потребі скористатися необхідною текстовою або мультимедійною підтримкою для проведення потрібних процедур чи маніпуляцій;

10. Всі необхідні призначення та результати обстежень згенерувати, відредагувати, зберегти до історії записів пацієнта та при потребі роздрукувати;

Програму «Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітації» реалізовано в термінах мови програмування MATLAB у вигляді файл-функцій з відкритим вихідним кодом та графічного інтерфейсу користувача (MATLABR2012a).