Розробка програмного забезпечення

Програмне забезпечення, розроблене на кафедрі МІ

Окремі проекти:

Повний перелік ПЗ:

Література

1. Марценюк В.П. Програмне середовище фармакокінетичних системних досліджень / В.П. Марценюк , І.Є. Андрущак // Штучний інтелект. — 2009. — № 3. — С. 126-131.

2. Марценюк В.П. Інформаційна система рейтингового оцінювання діяльності викладачів ВМ(Ф)НЗ України / В.П. Марценюк, О.О. Стаханська // Медична інформатика та інженерія. – 2009. – № 3. – С. 13-21.

3. Семенець А.В., Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті: дис. ... кандидата техн. наук : 01.05.03 / Семенець Андрій Володимирович. – Тернопіль., 2011. – 163 с.

4. Ковальчук О.Л. Інформаційна система лабораторної діагностики на основі поляризаційної флуоресценції жовчі / О.Л. Ковальчук, В.П. Марценюк // Медична інформатика та інженерія. — 2010. — № 3. — С. 27-31.

5. Розробка і впровадження інформаційної системи запису (самозапису) пацієнтів на консультацію до фахівців університетської лікарні / В.П. Марценюк, П.Р. Сельський, А.В. Семенець, С.Б. Чеканов // Український журнал телемедицини та медичної телематики. – 2013. – Том 11, №2. – С. 173–178

6. Борис Р.М. Інформаційна система лабораторної діагностики політравм / Р.М. Борис, В.П. Марценюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. – № 2 (65). – С. 44-48

7. Марценюк В.П. Програмне середовище епідеміологічних системних досліджень / В.П. Марценюк, О.М. Кучвара // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2014. – № 237. – Вип. 225. – С. 11-18.

8. Литвиненко Я. В. Програмний комплекс для обробки та моделювання синхронно зареєстрованих кардіосигналів з використанням моделей та методів теорії циклічних функціональних відношень / Я. В. Литвиненко, С. А. Лупенко, А. С. Сверстюк // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – С. 80–87.