Ветерани кафедри

У різний час на кафедрі працювали:

Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Марценюк В.П.

Працював на на кафедрі медичної інформатики з 1997 по 2016 р.

Завідувач кафедри з 2001 по 2014 та з 2015 по 2016 рр.

Освіта:

У 1993 р. закінчив з відзнакою факультет кібернетики Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка. У 1996 р. там же закінчив аспірантуру.

З 2005 по 2010 роки навчався в Національному фармацевтичному університеті (м.Харків), спеціальність - фармація.

Наукова діяльність:

Кандидат фізико-математичних наук з 1996 р. Тема дисертаційної роботи - "Квадратичні функціонали Ляпунова-Красовського в задачах стійкості та оптимізації систем з післядією" (спеціальність 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень).

Доктор технічних наук з 2005 р. Тема дисертаційної роботи - "Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень" (спеціальність 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень).

Є автором понад 200 наукових праць, в тому числі 5 монографій (одна видрукувана в США), 2-х підручників, 4-х навчальних посібників, має журнальні публікації у міжнародних видавництвах Springer, Elsevier, Kluwer, Begell house inc. Є відповідальним секретарем журналу «Медична інформатика та інженерія»

Наукові інтереси:

Data mining – decision tree/classification rules induction, Control theory, system analysis, Functional-differential equations, population dynamics, qualitative analysis, stability, Scientific calculations, Internet programming

Наукові публікації та рейтинги:

Scholar
orcid
researchgate
LinkedIn

зав. кафедри, проф. Гудима А.А.

Коротка бiографiя

У 1987 р. закінчив Тернопільський медінститут.

З 1987 по 1990 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі нормальної фізіології.

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Фізіологічні фактори ризику кардіопатології в молодих здорових осіб”.

З 1990 по 1996 рр працював на посадах асистента і старшого викладача кафедри нормальної фізіології.

З 1996 по 1998 рр. старший науковий співробітник Центральної науково-дослідної лабораторії.

З 1998 по 2001 рр. завідувач кафедри медичної інформатики з курсом фізики.

У 2001 р. захистив докторську дисертацію на тему “Патогенетичне обґрунтування шляхів підвищення адаптаційних можливостей печінки до токсичних уражень”.

З 2004 р. – професор.

Асистент кафедри, завуч - Ковальчук О.Я.

Коротка бiографiя

2006 р. отримала ступінь кандидата фізико-математичних наук по спеціальності "Математичне моделювання та обчислювальні методи"

2001 р. асистент кафедри медичної інформатики з біофізикою Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського

1993 - 2001 р. працювала інженером на кафедрі інформатики Тернопільського державного педагогічного інституту

1993 р. закінчила факультет прикладної математики Львівського державного університету ім. І.Я. Франка

Основнi результати наукової діяльностi

Побудова та обґрунтування швидких алгоритмів розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з тепліцивими та ганкелевими матрицями з поліноміальними елементами. Розв'язування матричних рівнянь з допомогою гіллястих ланцюгових дробів.

Асистент кафедри - Баранюк І.О.

Коротка бiографiя

2003 р. асистент кафедри медичної iнформатики з бiофiзикою Тернопiльського державного медичного університету iм. I.Горбачевського

2001 р. закінчила аспірантуру Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя при кафедрі Біотехнічних та медичних апаратів і систем, за спеціальністю "Інформаційно-вимірювальні системи"

1995 - 2001 р. навчалась в Тернопільському державному технічному університеті ім. І. Пулюя

1991 - 1995 р. навчалась у вищому професійно - технічному училещі №14 міста Кам'янець - Подільського

Основнi результати наукової діяльностi

Експериментальні дослідження сконцентровані в напрямку пошуку та розробки нових технологій методів та засобів для визначення кислотності шлунку. Функціонування електрохімічної системи з використанням сплаву на основі гальванічного сплаву. Основна увага приділяється об'єктивній оцінці функціонального стану гастродуоденальної системи за її кислотоутворюючою функцією та задачі перетворення рівня рН в сигнал електричної природи - напругу.

Асистент кафедри - Ткаченко А.І.

1978 р. закінчила Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту за спеціальністю Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти. Кваліфікація Інженер-механік.

Асистент кафедри - Меленчук І.Б.

Коротка бiографiя

2004 р. асистент кафедри медичної iнформатики з бiофiзикою Тернопiльської державної медичної академiї iм. I.Горбачевського

2004 р. захистила магістерську роботу

2003 - 2004 р. магістрантка факультету післядипломної освіти ТДПУ ім. Гнатюка

1999 - 2003 р. студентка фізико-математичного факультету ТДПУ ім. Гнатюка

Основнi результати наукової діяльностi

Математичне моделювання в фармації. Дослідження програм для роботи в віртуальній реальності.

Асистент кафедри - Швирида Н.М.

2006 р. закінчила Тернопільський державний економічний університет за спеціальністю Облік і аудит. Кваліфікація магістр з обліку та аудиту

Асистент кафедри - Дем'янова Т.М.

1998 р. закінчила ТДТУ ім. І. Пулюя за спеціальністю автоматизація технологічних процесів та виробництв. Кваліфікація інженер-електромеханік.

Асистент кафедри - Гандзюк Н.М.

2006 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Математика та основи інформатики». Кваліфікація «вчитель математики з основами інформатики»

Асистент кафедри - Вар'ян Н.В.

2009 р. закінчила Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Асистент кафедри - Сарабун Р.О.

Освіта:

Навчальний заклад: Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Рік закінчення : 2009

Спеціальність: інформаційні управляючі системи і технології

Кваліфікація: магістр

Наукова робота :

Тема дисертації: Моделі та методи оптимізації електрокардіографічних процесів.

Науковий керівник професор, доктор технічних наук Марценюк В.П.

Наукові інтереси:

Математичне моделювання, системний аналіз.

Наукові публікації та рейтинги:

Scholar
researchgate
LinkedIn

Лаборант кафедри - Марченко С.В.

Лаборант кафедри - Бенько Н.П.

Освіта:

У 2014 році, закінчив Технічний коледж Тернопільского національного технічного університету ім. Івана Пулюя та отримав диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю "Обслуговування компютерних систем та мереж".

Лаборант кафедри - Глушко О.Т.

Освіта:

У 2015 році, закінчила Тернопільский інститут соціальних і інформаційних технологій. Працювала на кафедрі медичної інформатки ТНМУ протягом 2015-2021 р.р.