Рефакторінг програмного коду діалогового компоненту платформи системи підтримки прийняття рішення для медичної інформаційної системи з відкритим кодом OpenMRS

Показано актуальність використання модулів систем підтримки прийняття рішення в склад МІС електронних медичних записів. Наведено методику застосування СППР в при діагностиці патологій невиношування вагітності. Підкреслено переваги реалізації підсистеми прийняття платформи СППР у вигляді окремого сервісу засобами Google App Engine. Показано процес рефакторингу програмного коду діалогового компоненту платформи СППР у вигляді модуля для вільно-розповсюджуваної МІС ЕМК з відкритим кодом OpenMRS. Програмні компоненти модуля реалізовано з використанням API, наявного в МІС OpenMRS, на мові програмування Java з використанням фреймворків Spring та Hibernate. Показано методику асинхронного обміну даними з веб-сервісом на платформі Google App Engine за технологією AJAX.

Читати публікацію