Програма конференції

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА - 2005

16-17 травня 2005 року

ПРОГРАМА

Тернопіль - 2005

Організаційний комітет

Голова організаційного комітету:

Ректор медуніверситету, член-кореспондент АМН України,

професор Л.Я. Ковальчук (м. Тернопіль)

Співголови організаційного комітету:

професор Ю.Є.Лях (м. Донецьк);

професор О.А. Панченко (м. Донецьк);

Члени організаційного комітету:

професор К.С. Волков (м. Тернопіль);

професор О.В. Чалий (м. Київ);

професор А.А. Гудима (м. Тернопіль);

професор М.О. Недашківський (м. Тернопіль);

доцент В.П. Марценюк (м. Тернопіль);

доцент А.В. Владзимирський (м. Донецьк);

професор І.Р. Мисула (м. Тернопіль);

Секретаріат:

асистент Н.О. Кравець (м. Тернопіль);

Л.Б. Мельник (м. Тернопіль).

Тематика пленарних засідань:

  • Біоінформатика
  • Клінічна інформатика
  • Інформаційні технології в медичній освіті
  • Аналіз медичних зображень та сигналів
  • Інформаційні технології в організації охорони здоров'я
  • Системи підтримки рішень в медицині
  • Інформатика в медсестринстві
  • Проектування медичних баз даних
  • Проблеми телемедицини, віртуальної реальності та інших мультимедійних застосувань в охороні здоров'я