Дисертації

Кандидатські дисертації захищені працівниками кафедри медичної інформатики:

1. Вакуленко Д. В. Кандидатська дисертація. „Моделі та методи оптимізації процесів реконструкції кісткової тканини” захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (спеціальність 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень). 2008 р.

2. Климук Н. Я. Кандидатська дисертація. «Моделі процесів медичного страхування з урахуванням етіології захворювання» за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. 2013 р.

3. Кравець Н. О. Кандидатська дисертація. "Обгрунтування параметрів транспортно-технологічних систем у фармацевтичній промисловості" за спеціальністю 05.05.05 - піднімально-транспортні машини. 2010 р.

4. Кучвара О. М. Кандидатська дисертація. "Інформаційне та математичне моделювання в епідеміологічних дослідженнях гострих респіраторних захворювань."

5. Сверстюк А. С. Кандидатська дисертація. “Математичне моделювання та методи обробки синхронно зареєстрованих сигналів серця з використанням циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів” у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010 р.

6. Семенець А. В. Кандидатська дисертація. "Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті". Захист дисертації відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.09 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 01.05.03 – "Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем". 2011 р.


Докторські дисертації захищені працівниками кафедри медичної інформатики:

  1. Вакуленко Д. В. Докторська дисертація. "Інформаційна система медичної (фізичної) реабілітаційні" Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. (Спеціальність 14.03.11 - медична та біологічна інформатика і кібернетика). 2016 р.

  2. Сверстюк А. С. Моделі та методи компартментного математичного моделювання кіберфізичних систем медико-біологічних процесів : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 01.05.02 / Андрій Степанович Сверстюк. — Тернопіль, 2020. — 611 с.