Студентський науковий гурток

Публікації студентів гуртка:

  1. Вакуленко Д. В. Застосування інформаційної технології морфологічного аналізу артеріальних осцилограм для порівняльного аналізу стану судин лівої та правої верхньої кінцівки / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, А. С. Плешканьова // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 3. – C. 84–92.

  2. Вакуленко Д. В. Порівняльний аналіз стану судин лівої та правої верхньої кінцівки з використанням інформаційної технології морфологічного аналізу артеріальних осцилограм / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, А. С. Плешканьова // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 5 (7). – C. 590–603.

  3. Вегера І., Гайда А., Кратко К., Майхрук Х., Касянюк В., Сверстюк А. Розробка та верифікація математичної моделі потенціометричного біосенсору для визначення α-чаконіну. Матеріали ХXІV міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. 13-15 квітня 2021 р.: Тернопіль, 2021. – С. 75.

  4. д.т.н. Сверстюк А.С. спільно з студентами медичного факультету Вегерою Інною, Гайдою Анастасією, Кратко Катериною, Майхрук Христиною була підготовлена доповідь на XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (13-15 квітня 2021 року) на тему «Розробка та верифікація математичної моделі потенціометричного біосенсору для визначення α-чаконіну», якій було присуджено почесне 1 місце.