Наукові публікації - Климук Н.Я.

1. Семенець А.В. Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу «Медичн інформатика» / А.В.Семенець, В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара //Медична освіта. – 2016. – №1. –С.94-100.

2. Vasyl Martsenyuk. On Multivariate Method of Qualiative Analysis of Hodgkin-Huxley Model with Decision Tree Induction / Vasyl Martsenyuk, Korner Warwas, Krzysztof Augustynek, Aleksandra Klos-Witkowska, Volodymyr Karpinskyi, Natalya Klymuk, Zoryana Mayhruk // 16th International conference on Control, Automation and Systems Oct.16-19, 2016 in HICO, Gyeongju, Korea, – C.489-494.

3. Natalya Klymuk. Systems Analysis Algorithm for Problems of Health Insurance / Natalya Klymuk, Vasyl Martsenyuk // VI Inter University Conference of Students, PHD Students and Young Scientists “Engineer of XXI century” 02. 12. 2016 Бельсько-Бяла, Польща, – C.141-150.

4. Семенець А.В. Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу «Медичн інформатика» / А.В.Семенець, В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара //Медична освіта. – 2016. – №1. –С.94-100.

5. Vasyl Martsenyuk. On Multivariate Method of Qualiative Analysis of Hodgkin-Huxley Model with Decision Tree Induction / Vasyl Martsenyuk, Korner Warwas, Krzysztof Augustynek, Aleksandra Klos-Witkowska, Volodymyr Karpinskyi, Natalya Klymuk, Zoryana Mayhruk // 16th International conference on Control, Automation and Systems Oct.16-19, 2016 in HICO, Gyeongju, Korea, – C.489-494.

6. Natalya Klymuk. Systems Analysis Algorithm for Problems of Health Insurance / Natalya Klymuk, Vasyl Martsenyuk // VI Inter University Conference of Students, PHD Students and Young Scientists “Engineer of XXI century” 02. 12. 2016 Бельсько-Бяла, Польща, – C.141-150.

7.Семенець А.В., Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., Кучвара О.М/ Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування/ А.В. Семенець, Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара / /Медична освіта - 2018.-№.4. –С.172-178

8.Сверстюк А.С.,Кравець Н.О., Климук Н.Я. Кучвара О.М./Розробка віртуальної програми «Телемедичні системи» / А.С.Сверстюк, Н.О.Кравець, Н.Я. Климук, О.М.Кучвара //Всеукраїнська науково-методична відео конференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018» Запоріжжя 2018.

9.Сверстюк А.С. Нові підходи до застосування біосенсорів та відеокамер смартфонів в медицині / Д.В. Вакуленко, А.В. Семенець, Н.Я. Климук, Н.О. Кравець, О.М. Кучвара, К.А. Кратко, В.П. Касянюк // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології”, 20-21 вересня, 2018р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2018.

10.Семенець А.В., Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., Кучвара О.М / Підхід до застосування сервісу Wolfram Alfa для математичного моделювання в фармації на прикладі розв’язання задач фармокінетики // VII науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково технічний прогрес і оптимізація технологічнх процесів створення лікарських препаратів». Тернопіль 2018

11.Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Семенець А.В., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., Кучвара О.М/ Деякі особливості застосування вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення та Internеt-сервісів// II Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання:досвід, тенденції, перспективи».Тернопіль 2018

12.Марценюк В.П., Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О., Кутакова О.В.Кравець Н.О., Семенець А.В. Климук Н.Я./Інформативне значення візуального аналізу артеріальної осцилограми, зареєстрованої під час зростання компресії плеча при вимірюванні артеріального тиску/ В.П. Марценюк, Д.В.Вакуленко, Л.О. Вакуленко, О.В. Кутакова . Н.О. Кравець,А.В. Семенець, Н.Я. Климук./ Медична інформатика та інженерія - 2018.-№.3 –С.64-68

13.Вакуленко Д.В., Добровольська А.М., Климук Н.Я., Семенець А.В., Кравець Н.О./ Професійна мотивація майбутніх лікарів та їх ІТ-компетентність/ Monografia poconferencyjna. Science, Research, Development # 10, London 2018

14.Кравець Н.О. Нові засоби статистичної обробки даних у табличному процесорі MS EXCEL 2016 / А.В. Семенець, Д.В. Вакуленко, А.С. Сверстюк, , Н.Я. Климук, О.М. Кучвара, Н.М. Гандзюк // Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)» 18-19 травня, Тернопіль, 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2017. – С.120.

15.Вакуленко Д.В. Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи / Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, А.В. Семенець, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – № 2. – С. 154–158.

16.Вакуленко Д.В. Віртуальна програма телемедичні системи / А.С. Сверстюк, А.В. Семенець, Н.Я. Климук, Н.О. Кравець, О.М. Кучвара // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Нові підходи до викладання медичної фізики” (присвяченої 60-річчю ТДМУ та 230-річчю відкриття Луіджі Гальвані) 20-21 червня, Тернопіль, 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2017. – С.45-46.

17.Лупенко С.А., Вакуленко Д.В., Сверстюк А.С., Горкуненко А.Б., Оробчук О.Р. „Інтегроване онтоорієнтоване інформаційно-аналітичне середовище наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини” у Віснику „Інформаційні системи та мережі” Національного університету „Львівська політехніка”. – 2017. – № 872. – С.10-19.

18.Natalya Klymuk. An approach for development of medical information system based on microservices architecture / Natalya Klymuk, Natalya Kravets, Vasyl Martsenyuk // The VII Inter University Conference of Students, PhD Students and Young Scientists “Egineer of XXI Century” 8 December 2017, University of Bielsko-Biala.: – Poland, 2017, Tom 2. – p. 317-328.

19.Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О., Качур І.В., Климук Н.Я., Кравець Н.О.,/Застосування інформаційних технологій для реєстрації та аналізу артеріальних осцилограм за методом Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О./ Д.В.Вакуленко, Л.О.Вакуленко, І.В.Качур, Н.Я.Климук, Н.О.Кравець.//Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я»,25-26 квітня 2019 року, Тернопіль, 2019. – С.13.

20.Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Дзядевич С., Паничев В., Климук Н., Кравець Н.,/Дослідження неперервної динаміки кіберфізичної системи для конторолю якості продуктів харчування// МатеріалиV міжнародної науково-технічної конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 10-11 жовтня 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 21. — (Стан і перспективи харчової науки та промисловості).

21.Окусок О.М., Грищук Л.А, ВакуленкоД.В., Кравець Н.О., Климук Н.Я., Семенець А.В., Кучвара О.М., Кутакова О.В, Гевко О.В./ Кореляційний пртрет на основі показників крові у хворих із уперше діагностований туберкульозом легень/ О.М. Окусок, Л.А. Грищук, Д.В. Вакуленко Н.О. Кравець, Н.Я Климук, А.В.Семенець, О.М.Кучвара, О.В.Кутакова, О.В Гевко /Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція-2019.-№3.- С.93

22.Вакуленко Д.В., Добровольська Н.М., Кравець Н.О., Климук Н.Я./ Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у галузі медичної освіти України / Д.В. Вакуленко, Н.М.Добровольська, Н.О. Кравець, Н.Я. Климук, / Медична освіта - 2019.-№.3. –С.58-62

23.Математичні методи системного аналізу медико-біологічних процесів / Н. Кравець, Н. Климук, О. Кучвара, Ю. Кравчик // Матеріали XXI наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 16-17 травня 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 85. — (Автоматизація та приладобудування, імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів).

24.Д. Вакуленко, О.Кучвара, В.Мисик, Н.Климук, Н. Кравець, Л.Вакуленко, І.Березовська, /Українська хартія вільної людини – для студента медика, здобутки та виклики//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід», Тернопіль, 4-5 квітня 2019 року. – С. 8.

25.Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Дорош Н.В., Семенець А.В.,Кучвара О.М., Паляниця Ю.Б., Климук Н.Я., Кравець Н.О./Розробка математичної моделі кіберфізичної біосенсорної системи для фізичної реабілітації// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку медичної та фізиної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги», Тернопіль, 17-18 жовтня 2019 року. – С. 59.

26.Д. В. Вакуленко, Н.Я. Климук, Н. О.Кравець, О.М. Кучвара, О.П.Сидоров/ Біосенсори для моніторингу навколишнього середовища// Матеріали першого міжнародного Україно-Німецького симпозіуму громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку», Тернопіль, 25-26 вересня 2019 року. – С. 3.

27. Вакуленко Д.В., Семенець А.В., Климук Н.Я., Кравець Н.О., Кучвара О.М./Можливості застосування WOLFRAM ALFA при вивченні сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності для здобувачі PhD ННІ медсестринсва/ Д.В.Вакуленко, А.В.,Семенець, Н.Я.Климук, Н.О.Кравець Н.О., О.М.Кучвара "Вісник медичних і біологічних досліджень"/ 2021-№3.

28. Martsenyuk, V.P., Vakulenko, D.V., Hryshchuk, L.A., Vakulenko, L.O., Kravets, N.O., Klymuk, N.Y.On the Development of Directed Acyclic Graphs in Differential Diagnostics of Pulmonary Diseases with the Help of Arterial Oscillogram Assessment (2022) Mechanisms and Machine Science, 107, pp. 157-173. Scj 0.159

29. Vasyl Martseniuk; Serhii Lupenko; Andrii Semenets; Dmytro Vakulenko; Nataliia Kravets; Nataliya Klymuk / On Data Mining Technique for Differentiation Condition of Football Players Using of Arterial Oscillography/ Conference: 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) September 2021 DOI: 10.1109/ACIT52158.2021.9548644