Наукові публікації - Климук Н.Я.

1. Семенець А.В. Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу «Медичн інформатика» / А.В.Семенець, В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара //Медична освіта. – 2016. – №1. –С.94-100.

2. Vasyl Martsenyuk. On Multivariate Method of  Qualiative Analysis of Hodgkin-Huxley Model with Decision Tree Induction / Vasyl Martsenyuk, Korner Warwas, Krzysztof Augustynek,  Aleksandra Klos-Witkowska,  Volodymyr Karpinskyi, Natalya Klymuk, Zoryana Mayhruk // 16th International conference on Control, Automation and Systems Oct.16-19, 2016 in HICO, Gyeongju, Korea, – C.489-494.

3. Natalya Klymuk. Systems Analysis Algorithm for Problems of Health Insurance  / Natalya Klymuk, Vasyl Martsenyuk // VI Inter University Conference of Students, PHD Students and Young Scientists “Engineer of XXI century” 02. 12. 2016 Бельсько-Бяла, Польща, – C.141-150.

4. Семенець А.В. Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу «Медичн інформатика» / А.В.Семенець, В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара //Медична освіта. – 2016. – №1. –С.94-100.

5. Vasyl Martsenyuk. On Multivariate Method of  Qualiative Analysis of Hodgkin-Huxley Model with Decision Tree Induction / Vasyl Martsenyuk, Korner Warwas, Krzysztof Augustynek,  Aleksandra Klos-Witkowska,  Volodymyr Karpinskyi, Natalya Klymuk, Zoryana Mayhruk // 16th International conference on Control, Automation and Systems Oct.16-19, 2016 in HICO, Gyeongju, Korea, – C.489-494.

6. Natalya Klymuk. Systems Analysis Algorithm for Problems of Health Insurance  / Natalya Klymuk, Vasyl Martsenyuk // VI Inter University Conference of Students, PHD Students and Young Scientists “Engineer of XXI century” 02. 12. 2016 Бельсько-Бяла, Польща, – C.141-150.

7.Семенець А.В., Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., Кучвара О.М/ Про засоби СДО Moodle для підготовки навчальних матеріалів для курсів хімічного та фармацевтичного спрямування/  А.В. Семенець, Д.В. Вакуленко, Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара / /Медична освіта - 2018.-№.4. –С.172-178

8.Сверстюк А.С.,Кравець Н.О., Климук Н.Я. Кучвара О.М./Розробка віртуальної програми «Телемедичні системи» / А.С.Сверстюк, Н.О.Кравець, Н.Я. Климук, О.М.Кучвара //Всеукраїнська науково-методична відео конференція «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2018» Запоріжжя 2018. 

9.Сверстюк А.С. Нові підходи до застосування біосенсорів та відеокамер смартфонів в медицині / Д.В. Вакуленко, А.В. Семенець, Н.Я. Климук, Н.О. Кравець, О.М. Кучвара, К.А. Кратко, В.П. Касянюк // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології”, 20-21 вересня, 2018р.: матеріали конф. – Тернопіль, 2018.

10.Семенець А.В., Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., Кучвара О.М / Підхід до застосування сервісу Wolfram Alfa для математичного моделювання в фармації на прикладі розв’язання задач фармокінетики // VII науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково технічний прогрес і оптимізація технологічнх процесів створення лікарських препаратів». Тернопіль 2018

11.Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Семенець А.В., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., Кучвара О.М/ Деякі особливості застосування вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення та Internеt-сервісів// II Міжнародна науково-практична Internet-конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання:досвід, тенденції, перспективи».Тернопіль 2018

12.Марценюк  В.П., Вакуленко Д.В.,  Вакуленко Л.О., Кутакова  О.В.Кравець Н.О., Семенець А.В.  Климук Н.Я./Інформативне значення візуального аналізу артеріальної осцилограми, зареєстрованої під час зростання компресії плеча при вимірюванні артеріального тиску/ В.П. Марценюк, Д.В.Вакуленко, Л.О. Вакуленко, О.В. Кутакова . Н.О. Кравець,А.В. Семенець,  Н.Я. Климук./ Медична інформатика та інженерія - 2018.-№.3 –С.64-68

13.Вакуленко Д.В., Добровольська  А.М., Климук Н.Я., Семенець А.В., Кравець Н.О./ Професійна мотивація майбутніх лікарів та їх ІТ-компетентність/ Monografia poconferencyjna. Science, Research, Development # 10, London 2018

 14.Кравець Н.О. Нові засоби статистичної обробки даних у табличному процесорі MS EXCEL 2016 / А.В. Семенець, Д.В. Вакуленко, А.С. Сверстюк, , Н.Я. Климук, О.М. Кучвара, Н.М. Гандзюк // Збірник матеріалів XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)» 18-19 травня, Тернопіль, 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2017. – С.120.

15.Вакуленко Д.В. Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи / Н.О. Кравець, А.С. Сверстюк, А.В. Семенець, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – № 2. – С. 154–158.

16.Вакуленко Д.В. Віртуальна програма телемедичні системи / А.С. Сверстюк, А.В. Семенець, Н.Я. Климук, Н.О. Кравець, О.М. Кучвара // Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Нові підходи до викладання медичної фізики” (присвяченої 60-річчю ТДМУ та 230-річчю відкриття Луіджі Гальвані) 20-21 червня, Тернопіль, 2017 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2017. – С.45-46.

17.Лупенко С.А., Вакуленко Д.В., Сверстюк А.С., Горкуненко А.Б., Оробчук О.Р. „Інтегроване онтоорієнтоване інформаційно-аналітичне середовище наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання китайської образної медицини” у Віснику „Інформаційні системи та мережі” Національного університету „Львівська політехніка”. – 2017. – № 872. – С.10-19.

18.Natalya Klymuk. An approach for development of medical information system based on microservices architecture / Natalya Klymuk, Natalya Kravets, Vasyl Martsenyuk // The VII Inter University Conference of Students, PhD Students and Young Scientists “Egineer of XXI Century” 8 December 2017, University of Bielsko-Biala.:  – Poland, 2017, Tom 2. – p. 317-328.

19.Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О., Качур І.В., Климук Н.Я., Кравець Н.О.,/Застосування інформаційних технологій для реєстрації та аналізу артеріальних осцилограм  за методом Вакуленко Д.В., Вакуленко Л.О./ Д.В.Вакуленко, Л.О.Вакуленко, І.В.Качур, Н.Я.Климук,  Н.О.Кравець.//Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я»,25-26 квітня 2019 року, Тернопіль, 2019. – С.13.

20.Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Дзядевич С., Паничев В., Климук Н., Кравець Н.,/Дослідження неперервної динаміки кіберфізичної системи для конторолю якості продуктів харчування// МатеріалиV міжнародної науково-технічної конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 10-11 жовтня 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 21. — (Стан і перспективи харчової науки та промисловості).

21.Окусок О.М., Грищук Л.А, ВакуленкоД.В., Кравець Н.О., Климук Н.Я., Семенець А.В., Кучвара О.М., Кутакова О.В, Гевко О.В./ Кореляційний пртрет на основі показників крові у хворих із уперше діагностований туберкульозом легень/ О.М. Окусок, Л.А. Грищук, Д.В. Вакуленко  Н.О. Кравець, Н.Я Климук, А.В.Семенець, О.М.Кучвара, О.В.Кутакова, О.В Гевко /Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція-2019.-№3.- С.93

22.Вакуленко Д.В., Добровольська Н.М., Кравець Н.О., Климук Н.Я./ Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у галузі медичної освіти України /  Д.В. Вакуленко, Н.М.Добровольська, Н.О. Кравець, Н.Я. Климук, / Медична освіта - 2019.-№.3. –С.58-62

23.Математичні методи системного аналізу медико-біологічних процесів / Н. Кравець, Н. Климук, О. Кучвара, Ю. Кравчик // Матеріали XXI наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 16-17 травня 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 85. — (Автоматизація та приладобудування, імовірнісні моделі біофізичних сигналів і полів).

24.Д. Вакуленко, О.Кучвара, В.Мисик, Н.Климук, Н. Кравець, Л.Вакуленко, І.Березовська, /Українська хартія вільної людини – для студента медика, здобутки та виклики//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід», Тернопіль, 4-5 квітня 2019 року. – С. 8.

25.Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Дорош Н.В., Семенець А.В.,Кучвара О.М., Паляниця Ю.Б., Климук Н.Я., Кравець Н.О./Розробка математичної моделі кіберфізичної біосенсорної системи для фізичної реабілітації// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку медичної та фізиної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги», Тернопіль, 17-18 жовтня 2019 року. – С. 59.

26.Д. В. Вакуленко, Н.Я. Климук, Н. О.Кравець, О.М. Кучвара, О.П.Сидоров/ Біосенсори для моніторингу навколишнього середовища// Матеріали першого міжнародного  Україно-Німецького симпозіуму громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку», Тернопіль, 25-26 вересня 2019 року. – С. 3.

27. Вакуленко Д.В., Семенець А.В., Климук Н.Я., Кравець Н.О., Кучвара О.М./Можливості застосування WOLFRAM ALFA при вивченні сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності для здобувачі PhD ННІ медсестринсва/ Д.В.Вакуленко, А.В.,Семенець, Н.Я.Климук, Н.О.Кравець Н.О., О.М.Кучвара "Вісник медичних і біологічних досліджень"/ 2021-№3.

28. Martsenyuk, V.P., Vakulenko, D.V., Hryshchuk, L.A., Vakulenko, L.O., Kravets, N.O., Klymuk, N.Y.On the Development of Directed Acyclic Graphs in Differential Diagnostics of Pulmonary Diseases with the Help of Arterial Oscillogram Assessment (2022) Mechanisms and Machine Science, 107, pp. 157-173. Scj 0.159

29. Vasyl Martseniuk; Serhii Lupenko; Andrii Semenets; Dmytro Vakulenko; Nataliia Kravets; Nataliya Klymuk / On Data Mining Technique for Differentiation Condition of Football Players Using of Arterial Oscillography/ Conference: 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) September 2021 DOI: 10.1109/ACIT52158.2021.9548644

30.     Martsenyuk, V.P., Vakulenko, D.V., Hryshchuk, L.A., Vakulenko, L.O., Kravets, N.O., Klymuk, N.Y.On the Development of Directed Acyclic Graphs in Differential Diagnostics of Pulmonary Diseases with the Help of Arterial Oscillogram Assessment (2022) Mechanisms and Machine Science, 107, pp. 157-173. Scj 0.159.Q-3

31.     Климук Н.Я., Кравець Н.О. / Особливості надання страхового захисту від COVID  - 19 // Матеріали IV наукового симпозіумі з міжнародною участю участю «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі  – виклики в умовах глобалізації суспільства та перспективи розвитку», 2022 р. Тернопіль 2022"Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України"/2022-№2.-С.-69-72

32.     Кравець Н.О., Климук Н.Я / Соціальні програми під час війни // Матеріали V наукового симпозіумі з міжнародною участю участю «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики в умовах воєнного стану та перспективи розвитку», 2023 р. Тернопіль 2023 "Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України"/2023-№3.С.74-76

34. Артеріальна осцилографія: нові інформаційні можливості вимірювача артеріального тиску  з програмним комплексом Оранта –АО. Навчально - методичний посібник. Львів. «Магнолія» 2023. – 503 с. (у співавторстві)

35. Arterial oscillography: New capabilities of the blood pressure monitor with the Oranta-AO information system / Monograph: edited by D.V. Vakulenko, L.O. Vakulenko – Nova Science Publishers, Inc. USA., 2023. - 1100 p. Electronic edition.ISBN 979-8-89113-539-0 (eBook) (Web of Scence)