Наукові публікації - Кучвара О.М.

 1. Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Климук Н.Я., Семенець А.В., Кучвара О.М. Можливості застосування Wolfram Alpha при вивченні сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності для здобувачів PhD ННІ медсестринства. Вісник медичних і біологічних досліджень-2021.-с.105-109.
 2. Vakulenko D.V., Kuchvara O.M., Semenets A.V., Andrushchak I.Y. APPLICATION OF COMSOL MULTIPHYSICS FOR MATHEMATICAL MODELING OF THE STUDY OF THE PROCESS OF DNA BREAKDOWN IN PLASMA, Ternopil State Medical University, 2019/11/1.

 3. Н. Кравець, Н. Климук, О. Кучвара, Ю. Кравчик. Математичні методи системного аналізу медико-біологічних процесів, Матеріали ХХІ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2019/5/16.- С. 85-85.

 4. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Кучвара О.М., Козодій Н.В., Шмигер Г.П. Застосування пакету r для чисельного моделювання решітчастих зображень флуоресціюючих пікселів в кіберфізичних біосенсорних системах, Вісник Хмельницького університету, - 2019/6/279. - с. 84-92.

 5. Iaroslav Lytvynenko, Andrii Horkunenko, Oleksandra Kuchvara. Methods of Processing Cyclic Signals in Automated Cardiodiagnostic Complexes стаття (фах.) Processings of the 1st Internationale Workshop on Information-Communication Technologies Embedded Systems. – 2019. – № 2516 . – P.116-127. (Scopus)

 6. В.П. Марценюк, А.С. Сверстюк, , О.М. Кучвара, Н.В. Козодій, Г.П. Шмигер. Застосування пакету R для чисельного моделювання решітчастих зображень флуоресціюючих пікселів в кіберфізичних біосенсорних системах. стаття (фах.) Вісник Хмельницького національного університету. –Хмельницький. – 2019. — №6. — С.84-93.

 7. Д. В. Вакуленко А. В. Семенець, О.М. Кучвара, І. Є. Андрущак. Застосування COMSOL MULTIPHYSICS для математичного моделювання вивчення процесу розпаду ДНК у плазмі, cтаття (фах.). Медична освіта. Тернопіль. – 2019. – № 3. – C. 62-65.

 8. Vasyl Martsenyuk, Oksana Martsenyuk, Tomasz Gancarczyk, Kornel Warwas. On map and statistical data driven decision making in healthcare jrganization. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management/.– 2018 – T 18 – P. 331-338. (Scopus)

 9. Вадзюк С.Н. Вакуленко Д.В. Кравець Н.О. Сверстюк А.С. Семенець А.В. Климук Н.Я. Кучвара О.М. Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів Physionet для проведення розрахунку показників варіабельності серевого ритму за даними ЕКГ (часовий аналіз) в навчанні студентів-медиків. Медична інформатика та інженерія. Науково-практичний журнал - 2018 – Вип. №.3 – С.47-52.

 10. Кравець Н.О., Семенець А.В., Вакуленко Д.В., Сверстюк А.С., Климук Н.Я., О.М. Кучвара, Гандзюк Н.М Побудова кореляційного портрету при захворюваннях серцево-судинної системи Обчислювальна та вимірювальна техніка в технологічних процесах. Науковий журнал.– 2017. - №.2 – С.154-159.

 11. Д.В. Вакуленко, С.Н. Вадзюк, А.В.Семенець, А.С.Сверстюк, Н.О.Кравець, Н.Я. Климук, О.М. Кучвара, В.В. Лесів. Підхід до застосування відкритих ресурсів біосигналів Physionet для проведення розрахунку показників варіабельності серцевого ритму за даними ЕКГ (часовий аналіз) у навчанні студентів медиків. Медична інформатика та інженерія. Науково-практичний журнал.–2017.– № 20.– С. 47-51.

 12. Кучвара О.М.Про стійкість у моделях математичної епідеміології на основі функцій Ляпунова-Вольтера. Національна академія наук України, Інститут проблем штучного інтелекту НАН України і МОН Журнал «Штучний інтелект» м. Донецьк 2014 р. № 1 c. 57-63.

 13. Марценюк В.П., Кучвара О.М. Задача оптимальної вакцинації в моделі співіснування двох штамів вірусу. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна. «Наукові праці» 2014 р.№ 217. T.229.C.58-67

 14. V.P.Martsenyuk, I.Ye.Andrushchak, N.Ya. Klymuk, O.M.Kuchvara, Z.V.Mayhruk DECISION SUPPORT FOR MEDICAL SYSTEM RESEARCH.XX Мiжнародна конференцiя "Прoблеми прийняття рiшень в умовах невизначеностi", Брно, Чехія. Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012) Brno, Czech Republic September 2012. С. 17-21. (Scopus)

 15. Martsenyuk, Vasiliy P. Andrushchak, Igor E. Kuchvara , Alexandra M. On Conditions of Asymptotic Stability in SIR-Models of Mathematical Epidemiology Journal of Automation and Information Sciences 2011,VO 43,P.59-68 . (Scopus)

 16. А.Г.Наконечный, В.П. Марценюк., А.М. Кучвара Модели популяционной динамики в задачах математической эпидемиологии острых респираторных заболеваний. Кибернетика и вычислительная техника.- 2010.-Вып.159.-с.45-64.

 17. Марценюк В.П., Цяпа Н.В., Кучвара О.М., Андрущак І.Є. Компартментні моделі розвитку епідемій грипу з урахуванням доепідемічної вакцинації та противірусного лікування. Медична інформатика та інженерія,№3, 2010. – с. 54-57.

 18. Марценюк В.П., Цяпа Н.В., Кашуба М.О. Кучвара О.М. Інформаційно-статистичний підхід до моделювання розповсюдження інфекційного захворювання на прикладі епідемії ГРЗ в період жовтень-листопад 2009 року в Тернопільській області. Інфекційні хвороби, №4,2009. – с.50-59

Авторське свідоцтво на комп’ютерну програму.

Марценюк В.П.. Кучвара О.М. Програмне середовище підтримки прийняття рішень в системних епідеміологічних дослідженнях комп᾽ютерна програма. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54796 від 16.05.2014 р.

Методичні вказівки з грифом МОЗ

О.М. Кучвара, В.П.Марценюк Підвищення інформативності прогнозування динаміки епідемічного процесу гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу за допомогою методу індукції дерева рішень. Навч. посібн. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, / – К. МОЗ України, 2016.

Наукова монографія.

Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є. Кучвара О.М. Наукова монографія: Інформаційне та математичне моделювання в епідеміологічних дослідженнях гострих респіраторних захворювань. Видавництво «Магнолія - 2006». Львів 2020. С.178.