Наукові публікації - Кучвара О.М.

  1. Martsenyuk, V., Mayhruk, Z., Kuchvara, O., Bahrii-Zaiats, O., Andrushchak, I. Software implementation of the multivariate method for the Hodgkin-Huxley model, CEUR Workshop Proceedings 3309, 2022,/11/24 pp. 124-135. (Scopus) 
  2. Lytvynenko I., Horkunenko A., Kuchvara O., Palaniza Y., Methods of processing cyclic signals in automated cardiodiagnostic complexes, CEUR Workshop Proceedings, 2019, 2516, pp. 116–127. (Scopus) 
  3. Вакуленко Д.В., Кравець Н.О., Климук Н.Я., Семенець А.В., Кучвара О.М. Можливості застосування Wolfram Alpha при вивченні сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності для здобувачів PhD ННІ медсестринства. Вісник медичних і біологічних досліджень-2021.-с.105-109.
  4. Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є. Кучвара О.М. Інформаційне та математичне моделювання в епідеміологічних дослідженнях гострих респіраторних захворювань. Видавництво «Магнолія - 2006». Львів 2020. 2308-5258, 178 с. 

 Авторське свідоцтво на комп’ютерну програму.

Марценюк В.П.. Кучвара О.М. Програмне середовище підтримки прийняття рішень в системних епідеміологічних дослідженнях комп᾽ютерна програма. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54796 від 16.05.2014 р.                          

 Методичні вказівки з грифом МОЗ

О.М. Кучвара, В.П.Марценюк Підвищення інформативності прогнозування динаміки епідемічного процесу гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу за допомогою методу індукції дерева рішень. Навч. посібн. Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, / – К. МОЗ України, 2016.

 Наукова монографія.

Марценюк В.П., Сверстюк А.С., Андрущак І.Є. Кучвара О.М. Наукова монографія: Інформаційне та математичне моделювання в епідеміологічних дослідженнях гострих респіраторних захворювань. Видавництво «Магнолія - 2006». Львів 2020. С.178.