Наукові публікації -
Вакуленко Д. В.

Перелік публікацій


https://novapublishers.com/shop/horizons-in-world-cardiovascular-research-volume-24/. https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85143993174&origin=resultslist&sort=plf-f

https://novapublishers.com/shop/horizons-in-world-cardiovascular-research-volume-24/

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85143993745&origin=resultslist&sort=plf-f


Методичні рекомендації

Марценюк. В.П. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ АНАЛІЗУ АРТЕРІАЛЬНИХ ОСЦИЛОГРАМ У ДІАГНОСТИЦІ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ (методичні рекомендації) // В.П. Марценюк, Д.В. Вакуленко, Л.О.Вакуленко  – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 32 с.


Підручники, посібники


Монографії
Патенти, авторські свідоцтва


Інформаційні листи

·         Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів часового аналізу осцилограм

·         Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів спектрального аналізу осцилограм

·         Спосіб оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів морфологічного аналізу осцилограм

Засоби масової інформації

· Газета "Медична академія"  30.12.2022 "ПРОФЕСОР ДМИТРО ВАКУЛЕНКО: «МОЯ МРІЯ – БУТИ ЩОНАЙБІЛЬШЕ КОРИСНИМ НАУЦІ, МЕДИЦИНІ, СУСПІЛЬСТВУ", посиланняПраці методичного характеру

1.  Семенець А. В. Застосування МІС ЕМК при вивченні курсу “Медична інформатика” / В. П. Марценюк, Д. В. Вакуленко, Н. О. Кравець, А. С. Сверстюк, Н. Я. Климук, О. М. Кучвара // МЕДИЧНА ОСВІТА  – 2016. – № 1. – C. 94–100. 

2. A Semenets. Education during the COVID-19 Lockdown: Does the Pandemic Extend the Scope of Distance Learning? A Semenets, D Vakulenko, I Berezovska// Hands-on Science Network, Education Discovering and understanding the wonders of Nature  - 2020. С. 165-169